POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób chronimy dane osób odwiedzających witrynę airconstruction.eu (dalej zwaną: Witryną) należącą do Air Construction Sp. z o.o. Sp. K. Plac Europejski 3/73, 00-844 Warszawa.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z Witryny nie wiąże się z obowiązkiem rejestracji. Jeżeli użytkownik jest zwykłym odwiedzającym Witrynę, wówczas nie gromadzimy na jego temat żadnych informacji o charakterze osobistym, z wyjątkiem nielicznych danych związanych z wykorzystywaniem tzw. plików cookies lub podobnych narzędzi, o których mowa poniżej.

Użytkownicy nie mają również obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z Witryny.

Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe dobrowolnie udostępniane przez użytkowników. Dobrowolne udostępnienie danych osobowych następuje w momencie wypełnienia, a następnie wysłania do firmy Air Construction danych wpisanych w pola formularza kontaktowego znajdującego się na Witrynie. Poprzez czynność związaną z wysłaniem tych danych użytkownik wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie.

Firma Air Construction Sp. z o.o. Sp. K. Plac Europejski 3/73, 00-844 Warszawa, jest administratorem Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ) ( Dz. Urz. UE L 119/1).

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i realizacji umowy przez okres jej obowiązywania i przedawnienia roszczeń z niej wynikających przez firmę Air Construction Sp. z o.o. Sp. K.. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usunięcia, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Realizacja uprawnień o których mowa powyżej następuje poprzez złożenie wniosku:

  1. osobiście w siedzibie spółki,
  2. drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby,
  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@airconstruction.eu

Informacja o plikach cookies

Korzystanie z Witryny wiąże się z zapisaniem i przechowywaniem informacji dotyczących sposobu korzystania z Witryny przez użytkowników. Robimy to za pomocą małych plików tekstowych zwanych cookies (ciasteczkami). Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do komputera użytkownika lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący Witrynę. Następnie przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do Witryny za każdym razem, kiedy dany użytkownik z niej korzysta, dzięki czemu serwer rozpoznaje go i pamięta na przykład jego preferencje (odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania). Cookies mogą pobierać informacje o użytkowniku przy każdych odwiedzinach Witryny. Zakres wykorzystania plików cookies jest ograniczony wyłącznie do aspektów technicznych (funkcjonalności strony) i statystycznych. Informacje te nie są powiązane z żadnymi osobami fizycznymi. Korzystając z Witryny użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie cookies w sposób zgodny z niniejszym opisem.

Jakich cookies używamy i dlaczego?

Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies są niezbędne, gdyż umożliwiają użytkownikom poruszanie się po stronie i korzystanie z niej.

Korzystamy z usług analitycznych, by dowiedzieć się, czy przedstawiane przez nas treści są przydatne, czym interesują się użytkownicy i w jaki sposób można udoskonalić działanie Witryny.

Ponadto możemy używać „web beacons” i podobnych narzędzi do liczenia odwiedzin Witryny oraz sprawdzania, ilu indywidualnych użytkowników i jak często odwiedza Witrynę. Te informacje wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych. Powyższa technologia nie jest przez nas wykorzystywana w celu uzyskania dostępu do informacji osobistych użytkownika. Stosuje się ją wyłącznie w celu zestawienia zsumowanych danych statystycznych na temat osób odwiedzających Witrynę oraz określenia skuteczności naszych reklam.

Sposoby kontroli plików cookies

Korzystając z Witryny użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Możliwa jest jednak kontrola i zarządzanie zainstalowanymi cookies. Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z Witryny, ponieważ niektóre jej treści mogą stać się niedostępne.

Użytkownicy Witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Większość przeglądarek umożliwia sprawdzenie, jakie pliki cookies zostały zainstalowane na komputerze użytkownika i usunięcie ich lub zablokowanie plików cookies pochodzących z wybranej strony internetowej lub ze wszystkich stron. Warto jednak pamiętać, że usunięcie wszystkich plików cookies spowoduje utratę preferowanych ustawień strony, w tym opcji rezygnacji z plików cookies, która wymaga instalacji takiego pliku w komputerze użytkownika.