POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób chronimy dane osób odwiedzających witrynę airconstruction.eu (dalej zwaną: Witryną) należącą do Air Construction Sp. z o.o. Sp. K. Plac Europejski 3/73, 00-844 Warszawa.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z Witryny nie wiąże się z obowiązkiem rejestracji. Jeżeli użytkownik jest zwykłym odwiedzającym Witrynę, wówczas nie gromadzimy na jego temat żadnych informacji o charakterze osobistym, z wyjątkiem nielicznych danych związanych z wykorzystywaniem tzw. plików cookies lub podobnych narzędzi, o których mowa poniżej.

Użytkownicy nie mają również obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z Witryny.

Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe dobrowolnie udostępniane przez użytkowników.

Dobrowolne udostępnienie danych osobowych następuje w momencie wypełnienia, a następnie wysłania do firmy Air Construction danych wpisanych w pola formularza kontaktowego znajdującego się na Witrynie. Poprzez czynność związaną z wysłaniem tych danych użytkownik wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie.

Firma Air Construction Sp. z o.o. Sp. K. Plac Europejski 3/73, 00-844 Warszawa, jest administratorem Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ) ( Dz. Urz. UE L 119/1).

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i realizacji umowy przez okres jej obowiązywania i przedawnienia roszczeń z niej wynikających przez firmę Air Construction Sp. z o.o. Sp. K.. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usunięcia, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Realizacja uprawnień o których mowa powyżej następuje poprzez złożenie wniosku:

 1. osobiście w siedzibie spółki,
 2. drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby,
 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@airconstruction.eu

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w Witrynie

Spółka przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.airconstruction.eu. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników Witryny. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Witryny nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Witrynę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz Witryną. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronie internetowej airconstruction.eu

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Witrynie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Witryna może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu tej Witryny.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.